Informacja o projekcie UE

Projekt pt: "Wdrożenie strategii rozwoju firmy Second - you poprzez ekspansję na rynki zagraniczne"  współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 - Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Celem projektu jest wprowadzenie produktów firmy Second You na rynki zagraniczne, przede wszystkim na rynek angielski, niemiecki, holenderski oraz amerykański. Wejście z ofertą na rynek angielski i niemiecki odbędzie się poprzez uruchomienie dla każdego z nich osobnego sklepu internetowego, pozwoli to na prowadzenie indywidualnych kampanii promocyjnych dla każdego z krajów i przygotowywanie dla nich konkretnej oferty. Natomiast wprowadzenie produktów firmy Second You na rynek amerykański i holenderski odbywać się będzie poprzez nawiązanie współpracy z lokalnymi dystrybutorami. 
Projekt realizowany jest w okresie od sierpnia 2017r. do września 2018r.
Całkowita wartość projektu wynosi: 199 918,04 PLN
Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich): 154 677,42 PLN