Wysyłka i zwrot produktów

Dbamy o wysoką jakość naszych usług. Dokładamy wszelkich starań, aby zakupy w naszym sklepie internetowym były jak najbardziej przyjazne i bezpieczne, paczka dotarła jak najszybciej i w nienaruszonym stanie. Chcemy, aby proces ewentualnych zwrotów i wymiany produktów przebiegał sprawnie i bez problemowo. Dziękujemy za Wasze zaufanie! 

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
 2. Zamówiony towar dostarczany jest w sposób wybrany przez Kupującego.
 3. Koszt dostawy produktu ponosi Kupujący. Dostępne sposoby dostawy są widoczne na poziomie Koszyka. Dla wszystkich form dostawy przy zakupach o wartości powyżej 500 zł przesyłka jest darmowa.
 4. W sklepie istnieje możliwość wybrania sposobu dostawy oferowanej przez Sprzedawcę. Wysyłki krajowe realizowane są za pośrednictwem: Paczkomatów i Kuriera.
 5. W przypadku zamówień z wysyłką zagraniczną koszty dostawy przedstawiane są odrębnie - w zależności od kraju wysyłki.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 8. Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym.
 9. W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 8 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.
 10. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze poprzez e-mail: info@second-you.com.
 11. Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub mailowo na adres e-mail: info@second-you.com.
 12. Kupujący ma możliwość dokonania zarówno wymiany, jak i zwrotu towaru - w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Koszt dostawy towaru do sklepu ponosi Kupujący.

  Dane do wysyłki zwracanych towarów:
  Second You
  ul. Tomaszowska 7/2
  50-523 Wrocław

  Paczkomat nr WRO128M
  e-mail: info@second-you.com
  tel. 693-201-715
  Gotowe formularze zwrotów są dostępne TUTAJ.

 13. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
 14. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 15. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website