Unikalna odzież sportowa dla kobiet – do jogi, fitnessu i biegania

Darmowa dostawa od 500 zł.

Informacja o projektach UE

- Projekt pt: "Udział w targach międzynarodowych szansą na rozwój eksportu marki Second – you” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem projektu jest wzrost liczby zagranicznych kontraktów handlowych oraz przychodów ze sprzedaży produktów na eksport.

Projekt dotyczy realizacji zaplanowanych działań promocyjnych na rynkach międzynarodowych, w odniesieniu do możliwości jakie daje korzystanie z Programu promocji branży Moda Polska. Najważniejszym nowym rynkiem perspektywicznym jest rynek USA, jednak działania będą realizowane również na ważnych imprezach międzynarodowych na rynkach europejskich (Francja, Niemcy, Wielka Brytania).

Projekt realizowany jest w okresie od 15 lipca 2019r. do 30 listopada 2020r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 413 000 PLN
Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich): 351 050 PLN

- Projekt pt: "Wdrożenie strategii rozwoju firmy Second - you poprzez ekspansję na rynki zagraniczne"  współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 - Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Celem projektu jest wprowadzenie produktów firmy Second You na rynki zagraniczne, przede wszystkim na rynek angielski, niemiecki, holenderski oraz amerykański. Wejście z ofertą na rynek angielski i niemiecki odbędzie się poprzez uruchomienie dla każdego z nich osobnego sklepu internetowego, pozwoli to na prowadzenie indywidualnych kampanii promocyjnych dla każdego z krajów i przygotowywanie dla nich konkretnej oferty. Natomiast wprowadzenie produktów firmy Second You na rynek amerykański i holenderski odbywać się będzie poprzez nawiązanie współpracy z lokalnymi dystrybutorami. 
Projekt realizowany jest w okresie od sierpnia 2017r. do września 2018r.
Całkowita wartość projektu wynosi: 199 918,04 PLN
Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich): 154 677,42 PLN